Ban giám đốc


Ban Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2
Giám đốc: Đoàn Văn Bắc             
Điện thoại: 0511 2461888
Email: doanvanbac@quatest2.com.vn
   
Phó Giám đốc: Tạ Ngọc Tú
Điện thoại: 05113 833011
Email:  tangoctu@quatest2.com.vn
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua form dưới đây
Họ và tên:
(*)
Địa chỉ:
Điên thoại:
E-mail:
(*)
Chủ đề:
(*)
Nội dung :
(*)
   
Website tiếng anh đang được xây dựng!!!