DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Số quyết định Ban hành Trích yếu Ghi chú
1397/QĐ-TĐC 21/8/3/2018 Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ kiểm soát chất lượng môi trường và thử nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Tải về
 1405/QĐ-TĐC  23/8/2018 Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị đo lường và các máy trắc địa năm 2018  Tải về