Năng lực hoạt động

1. Đo lường
Các phòng đo lường của QUATEST 2 được trang bị các chuẩn đo lường được liên kết với chuẩn quốc gia. Các phương tiện truyền chuẩn hiện đại và điều kiện môi trường làm việc của các phòng hiệu chuẩn luôn được duy trì đảm bảo.
Các phòng đo lường của QUATEST 2 đều được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
QUATEST 2 cung cấp các dịch vụ kiểm định/hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo phục vụ phê duyệt mẫu và các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt hệ thống đo, thiết bị/phương tiện đo sử dụng trong phòng thí nghiệm, sản xuất, kinh doanh/dịch vụ thuộc lĩnh vực:
- Điện - Điện tử;
- Nhiệt;
- Cơ lý;
- Hóa lý.
2. Thử nghiệm
Các phòng thử nghiệm của QUATEST 2 đều được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
QUATEST 2 Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật thử nghiệm và các giải pháp quản lý an toàn, sức khỏe, môi trường; cải tiến công nghệ; kiểm soát chất lượng trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, sản phẩm/hàng hóa nông nghiệp, công nghiệp, bao gồm:
-  Thử nghiệm Hóa Vi sinh - Thực phẩm & Môi trường;
-  Thử nghiệm Xây dựng và Cơ lý;
-  Thử nghiệm Xăng, dầu, khí và Hóa Vật liệu;
-  Thử nghiệm Điện – Điện tử và Hiệu suất năng lượng;
-  Thử nghiệm Không phá hủy và An toàn công nghiệp…
3. Chứng nhận
-  Hoạt động chứng nhận sản phẩm, hàng hóa của QUATEST 2 được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17065.
-  Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, môi trường phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia/quốc tế (TCVN, ISO, ASTM,…), Quy chuẩn kỹ thuật (QCVN, QCĐP,…) trong các lĩnh vực: điện – điện tử, cơ khí, hóa chất, xây dựng, hàng tiêu dùng, dầu khí, thực phẩm,…
4. Giám định
-  Hoạt động giám định sản phẩm, hàng hóa của QUATEST 2 được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17020.
-  Giám định chất lượng, khối lượng,…cho các đối tượng: sản phẩm, hàng hóa, công nghệ, môi trường, công trình xây dựng, an toàn công nghiệp,…
5. Kiểm tra Nhà nước
-  Kiểm tra chất lượng theo chỉ định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (xăng, dầu, khí, thực phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thép, xi măng,…).
6. Năng suất chất lượng
-Hướng dẫn xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý ISO 9000, ISO/TS 16949, ISO 13485, ISO 27000, ISO 14000, HACCP/ISO 22000, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO 15189, OHSAS 18000, TQM, GMP, GSP, GLP, …;
- Hướng dẫn xây dựng, áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng phục vụ chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc gia/quốc tế;
-  Hướng dẫn xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và lập thủ tục tham gia giải thưởng chất lượng Việt Nam;
7. Đào tạo
-  Đào tạo kỹ thuật kiểm định/hiệu chuẩn: lực, khối lượng, dung tích, độ dài, áp suất, điện – điện tử, thiết bị đo hóa lý,…
-  Đào tạo kỹ thuật thử nghiệm: điện – điện tử; cơ lý vật liệu xây dựng, an toàn vật liệu; dầu khí và hóa vi sinh, thực phẩm, môi trường, nguyên vật liệu, sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp,…
-  Đào tạo kỹ năng quản lý kỹ thuật, chất lượng và an toàn trong sản xuất.
-  Đào tạo nhận thức về áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và thực hành triển khai áp dụng các công cụ cải tiến chất lượng: 5S, KAIZEN, Lean six sigma , KPI, TPM, …;
8. Quảng Bá
- Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đã được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, đạt giải thưởng chất lượng Quốc gia.
9. Bảo trì – Dịch vụ khác
- Bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật.
- Tư vấn, thiết kế, lập dự án cho các công trình liên quan đến phòng thí nghiệm.
- Kinh doanh, chế tạo, lắp đặt vật tư/thiết bị phòng thí nghiệm.
- Thẩm định kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và an toàn công nghiệp, vật liệu.
- Đánh giá chất lượng thiết bị, phương tiện giao thông đường bộ và thực trạng môi trường.
- Tiếp nhận đăng ký và hướng dẫn ứng dụng mã số, mã vạch.
- Tổ chức các chương trình nghiên cứu khoa học và đề án ứng dụng công nghệ.
- Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng liên quan khác.

Website tiếng anh đang được xây dựng!!!