Chứng nhận

Giới thiệu chung về chứng nhận:

   QUATEST 2 là Tổ chức chứng nhận sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, môi trường phù hợp Tiêu chuẩn (TCVN, ISO, JIS, ASTM, BS, …) và/hoặc Quy chuẩn (QCVN, QCĐP, …) trong nhiều lĩnh vực: điện-điện tử, cơ khí, hóa chất, xây dựng, hàng tiêu dùng, dầu, khí, thực phẩm,...
Dấu chứng nhận của QUATEST 2 xác nhận sản phẩm, hàng hoá đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn, thuận lợi cho khách hàng nâng cao uy tín, thương hiệu, tham gia đấu thầu, đưa sản phẩm ra thị trường đồng thời là dấu hiệu giúp người tiêu dùng lựa chọn khi mua sản phẩm.

    Hệ thống quản lý, điều hành hoạt động chứng nhận của QUATEST 2 phù hợp với chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17065.

Tải đơn đăng ký chứng nhận tại đây: Download

Chứng nhận

Website tiếng anh đang được xây dựng!!!