Đo lường

Cung cấp các dịch vụ kiểm định/hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo phục vụ phê duyệt mẫu và các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt hệ thống đo, thiết bị/phương tiện đo sử dụng trong phòng thí nghiệm, sản xuất, kinh doanh/dịch vụ
-  Đo lường Điện - Điện tử - Nhiệt
-  Đo lường Cơ lý
-  Đo lường Hóa lý


Đo lường

Website tiếng anh đang được xây dựng!!!