Giám định/thẩm định

GIÁM ĐỊNH/Inspection
            QUATEST 2 là đơn vị giám định độc lập, quản lý điều hành phù hợp ISO/IEC 17020 (xem Chứng chỉ Công nhận tại đây).
            QUATEST 2 cung ứng dịch vụ giám định sự phù hợp cho các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu theo yêu cầu của tổ chức/cá nhân dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu của hợp đồng do các bên ký kết hoặc trên cơ sở Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với sản phẩm, hàng hoá.
            Đối tượng giám định gồm: hàng hoá, công nghệ, môi trường, công trình xây dựng, an toàn công nghiệp, …
 
            Quatest 2 is an independence inspection body with inspection system conforming to the criteria defined in ISO/IEC 17020.
 
            QUATEST 2 provides inspection services for conformity confirmation as required by specifications laid down in the contract/LC, standards or technical regulations for local, import and export commodities.
            Our main technical inspection services for: commodities,
Technological transfer and processes, environment, construction site works, industrial safety,…

Liên hệ:
phòng Nghiệp vụ, 97 Lý Thái Tổ, Đà Nẵng.
ĐT: 0511 3821113; Email:
nv.quatest2@gmail.com

Giám định/thẩm định

Website tiếng anh đang được xây dựng!!!