Lịch đào tạo

QUATEST 2 trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo: Tổng quan về công nhận Phòng Thí Nghiệm và Hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 “Đánh giá viên nội bộ Hệ thống Quản lý Phòng Thí Nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025QUATEST 2 trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo: “
Thử nghiệm viên tính chất cơ lý và hóa lý Xi măng”
QUATEST 2 tổ chức khóa học: “Tìm hiểu và áp dụng Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề Nghiệp OHSAS 18001” 


Phiếu đăng ký đào tạo: DOWNLOAD

 

Lịch đào tạo

Website tiếng anh đang được xây dựng!!!