Thông tin

QUATEST 2 cung cấp thông tin và các tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và đánh giá sự phù hợp theo yêu cầu cuả tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân:
   - Các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)
   - Các quy chuẩn kỹ thuật trong nước (QCVN)
   - Các tiêu chuẩn nước ngoài: JIS, GOST, BS, IS, AS, DIN, NF, ANSI, KS…
   - Các tiêu chuẩn quốc tế: ISO, IEC, CODEX, OIML…
   - Các tiêu chuẩn của các hiệp hội chuyên ngành: ASTM, AOAC, AOCS, APHA, ASME, API, AWS,…
   - Các tạp chí hoặc tài liệu chuyên ngành khác.
Khi quý Khách hàng có nhu cầu tham khảo hoặc đặt mua tài liệu, xin vui lòng liên hệ 0511 3833009 hoặc 0905 922850 (chị Thư)

Website tiếng anh đang được xây dựng!!!