Thử nghiệm

    Các phòng thử nghiệm của QUATEST 2 đều được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (số hiệu VILAS 023)
Các lĩnh vực thử nghiệm chính bao gồm:
  • Cơ khí và không phá hủy (NDT)
  • Hàng tiêu dùng
  • Đồ gỗ gia dụng
  • Vật liệu xây dựng
  • Điện và điện từ (EMC)
  • Môi trường
  • Phân bón và hóa chất
  • Xăng dầu và khí
  • Thực phẩm và vi sinh
       Với nỗ lực không ngừng nâng cao năng lực kỹ thuật cùng phương châm “chính xác, trung thực, khách quan, hiệu quả”, QUATEST 2 ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng. QUATEST 2 đang triển khai chương trình mở rộng sự thừa nhận của khu vực và quốc tế cho các lĩnh vực thử nghiệm.

Thử nghiệm

Website tiếng anh đang được xây dựng!!!