Khối chức năng


Phòng Phát triển Dịch vụ
Địa chỉ : 97 Lý Thái Tổ, TP. Đà Nẵng
Số điện thoại : (0511) 262 1068
Fax : (0511) 3 91 00 64
Người liên hệ Lê Thị Thanh Minh
: 0905163274

Phòng Kế hoạch - Tài Chính
Địa chỉ : 97 Lý Thái Tổ, TP. Đà Nẵng
Số điện thoại : (0511) 3 830 586
Fax : (0511) 3 820 868
Người liên hệ : Phạm Thị Bích Vân
: 0905 357 704

Phòng Hành chính - Tổ chức:
Địa chỉ : 02 Ngô Quyền , TP. Đà Nẵng
Số điện thoại : (0511) 3 848 376   
Fax :(0511) 3 91 00 64
Người liên hệ : Đoàn Văn Côi
: 0914152779

Bộ phận giao nhận mẫu và trả kết quả tại 97 Lý Thái Tổ, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : (0511) 3 833 009
Fax : (0511) 3 820 868
Người liên hệ : Tạ Thị Thanh Nga

Bộ phận giao nhận mẫu và trả kết quả tại 02 Ngô Quyền, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : (0511) 3 848 376
Fax : (0511) 3 910 064
Người liên hệ : Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Bộ phận giao nhận mẫu và trả kết quả tại Văn phòng đại diện - Quảng Ngãi
Điện thoại : (055) 3 713 231
Fax : (055)  3 713 231
Người liên hệ : Trần Thị Thanh Thanh
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua form dưới đây
Họ và tên:
(*)
Địa chỉ:
Điên thoại:
E-mail:
(*)
Chủ đề:
(*)
Nội dung :
(*)
   
Website tiếng anh đang được xây dựng!!!