Khối đo lường

KHỐI ĐO LƯỜNG
Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Fax: 0511. 3910064. VILAS 024

Lãnh đạo Phụ trách: ông Tạ Ngọc Tú - Phó Giám đốc
Điện thoại: (0511) 3 833011;  Di động: 0913459475
 Email:  tangoctu@quatest2.com.vn
Phòng Đo lường Điện-Điện tử-Nhiệt (phòng Kỹ thuật 1)
Phụ trách phòng ông Lê Doãn Khánh
Điện thoại: (0511) 3 831824; Di động: 0914020148
Email: k1@quatest2.com.vn
Phòng Đo lường Cơ Lý  (phòng Kỹ thuật 3)
Trưởng phòng ông Bùi Chiến Thắng
Điện thoại: (0511) 3 831049; Di động: 0914000132
Email: k3@quatest2.com.vn

Phòng Đo lường Hóa lý (phòng Kỹ thuật 6)
Phụ trách phòng: ông Lương Ngọc Nhựt
Điện thoại: (0511) 3923238; Di động: 0987297289
Email: k6@quatest2.com.vn


Phòng Đo lường Nhiệt (phòng Kỹ thuật 10)
Phụ trách phòng: bà Trịnh Thị Tố Tâm
Điện thoại: (0511) 2466326; Di động: 0914 432345
Email: k10@quatest2.com.vn

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua form dưới đây
Họ và tên:
(*)
Địa chỉ:
Điên thoại:
E-mail:
(*)
Chủ đề:
(*)
Nội dung :
(*)
   
Website tiếng anh đang được xây dựng!!!