Khối nghiệp vụ


Phòng Nghiệp vụ 1
Địa chỉ :  97 Lý Thái Tổ, TP. Đà Nẵng
Số điện thoại :  (0511) 3 82 11 13; 2681469;      Email: n1@quatest2.com.vn
Fax :  (0511) 3 82 08 68
Người liên hệ Đỗ Hoàng Mẫn
:  0914060055

Phòng Nghiệp vụ 2
Địa chỉ :  97 Lý Thái Tổ, TP. Đà Nẵng
Số điện thoại :  (0511) 2681469;      Email: n2@quatest2.com.vn
Fax :  (0511) 3 82 08 68
Người liên hệ Ngô Thị Như Loan
:  0914026256
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua form dưới đây
Họ và tên:
(*)
Địa chỉ:
Điên thoại:
E-mail:
(*)
Chủ đề:
(*)
Nội dung :
(*)
   
Website tiếng anh đang được xây dựng!!!