Khối thử nghiệm

KHỐI THỬ NGHIỆM -                                                          VILAS 023

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng;   Fax: (0511) 3910064

Lãnh đạo phụ trách: Ông Tạ Ngọc Tú
Điện thoại: (0511) ; Di động: 
Email: Tangoctu@quatest2.com.vn

Phòng thử nghiệm Hóa Vi sinh - Thực phẩm & Môi trường (phòng Kỹ thuật 2)
Trưởng phòng: Ông Võ Khánh Hà
Số điện thoại: (0511) 3848338; Di động: 0905 236 018
Email: k2@quatest2.com.vn
   

Phòng thử nghiệm Xây dự - Cơ lý Vật liệu (phòng Kỹ thuật 4)
Trưởng phòng: Ông Phạm Hồng Sơn
Điện thoại: (0511) 3921924; Di động: 0905 115284
Email: k4@quatest2.com.vn
   
Phòng thử nghiệm Dầu khí & Hóa vật liệu (phòng Kỹ thuật 5)
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Trung
Điện thoại: (0511) 3 468 589; Di động: 0905116996
Email: k5@quatest2.com.vn
   
Phòng thử nghiệm Điện và Hiệu suất năng lượng (Phòng Kỹ thuật 7)
Trưởng phòng: Ông Phan Quang Cảnh
Điện thoại: (0511) 3758455; Di động: 0982596793
Email: k7@quatest2.com.vn
   
Phòng thử nghiệm Hóa lý (phòng Kỹ thuật 8)
Phụ trách phòng: Ông Đặng Tuấn Kiệt
Điện thoại:  (0511) ; Di động: 
Email: k8@quatest2.com.vn
   
Phòng thử nghiệm không phá hủy và an toàn công nghiệp (phòng Kỹ thuật 9)
Phụ trách phòng: Ông Đoàn Thanh Dương
Điện thoại:  (0511) 2468139; Di động: 01689 086860
Email: k9@quatest2.com.vn
   
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua form dưới đây
Họ và tên:
(*)
Địa chỉ:
Điên thoại:
E-mail:
(*)
Chủ đề:
(*)
Nội dung :
(*)
   
Website tiếng anh đang được xây dựng!!!