Quyết định – Chỉ định

Số ký hiệu Ban hành Trích yếu Ghi chú
2474/TĐC-HCHQ 03/10/2017 Giấy xác nhận đủ điều kiện  tư vấn HTCQL theo Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN 9001 đối với cơ quan tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước Tải về
 726/QĐ-BCT 01/2/2013 Quyết định V/v phê duyệt PTN thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong điều kiện khử trên sản phẩm dệt may  Tải về
 1248/QĐ-BCT 04/2/2015 Quyết định V/v chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón vô cơ  Tải về
 2667/QĐ-BCT  29/6/2016  Quyết định V/v chỉ định PTN hiệu suất phục vụ chứng nhận dán nhãn năng lượng cho TTKT 2  Tải về
 3593/QĐ-BCT 19/9/2017  Quyết định V/v chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương   Tải về
 8885/QĐ-BCT  03/10/2014  Quyết định V/v chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ  Tải về
 10815/QĐ-BCT 26/11/2014  Quyết định V/v chỉ định TTKT 2 thuộc Tổng cục TCĐLCL thử nghiệm chất lượng thép  Tải về
 213/TĐC-HCHQ  25/01/2018  Giấy chứng nhận hoạt động đăng ký thử nghiệm Tải về