TIN NỔI BẬT

QUATEST 2 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp QĐ về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

2648/QĐ-BTNMT
   Ngày 19/10/2015, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Quyết định về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ, với mã số VIMCERTS 119
(chi tiết xem Quyết định số 2648/QĐ-BTNMT ngày 19/10/2015).
   Theo quyết định này, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 đã đươc chỉ định thực hiện dịch vụ Quan trắc hiện trường và Phân tích môi trường đối với các mẫu: Nước, Khí, Đất, Trầm tích, Bùn, Chất thải."
 
 

Tin tức & sự kiện

Website tiếng anh đang được xây dựng!!!