Category Archives: Văn phòng

Các tiêu chuẩn về bàn ghế học sinh mới nhất 2021

tiêu chuẩn thiết kế bàn học sinh

Bố mẹ cần chú ý đến kích thước tiêu chuẩn bàn ghế học sinh, nhằm nâng cao hiệu quả học tập. Tạo ra không gian thoải mái cho sự phát triển trí tuệ, đồng thời phòng tránh bệnh học đường trẻ em. Theo các nhà nghiên cứu, tiêu chuẩn bàn ghế học sinh phải đạt […]