Thị trường nước uống đóng chai: ‘Vàng thau’ lẫn lộn