(Tiếng Việt) Tổng Cục trưởng Trần Văn Vinh: Cần xây dựng hệ sinh thái về mã số mã vạch